What is becoming
an increasingly less chronic state?

Health.

Гомеопатія - Спагіріка

Спагіріка є складовою частиною спеціальної терапії гомеопатії і, як наслідок, натуропатичної цілісної медицини.Будь-які наведені тут заяви  основані виключно на результатах і досвідах, які були отримані в рамках терапевтичного підходу.

Термін spagyrics - це неологізм від грецького терміну “spao=separate” та “ageiro=unite”.

Спосіб виробництва спагірічних засобів: «Solve et coagula et habebis magisterium”-розділіть і об'єднайте, і ви отримаєте приховану цілющу силу. Внаслідок виділення, очищення і подальшого об'єднання цих речовин  їх дія стає більш ефективною, ніж та, яку може надавати вихідний матеріал.

 

Доктор Байєрсдорфф, фармацевт за освітою, засновник компанії ПЄКАНА , поєднав натуропатичний досвід Самуеля Ганемана і Парацельса, щоб створити сучасний синтез Гомеопатії і Спагіріки. Грунтуючись на вимогах Парацельса, виробництво спагірічних засобів зазвичай проводиться в чотири етапи. В ПЄКАНА , за словами доктора Байєрсдорффа , ці чотири етапи були модернізовані.

1.Поділ (сепарація). Контрольована ферментація медичних рослин за допомогою дріжджів на виході дає спиртовий екстракт.

2.Очищення. Якісна фільтрація відокремлює рослинний матеріал від спиртового екстракту.

3.Спалювання (кальціфікація). Спалювання рослинного матеріалу дає на виході очищенімінеральні компоненти.

4.Об'єднання. Змішування фільтрованого спиртового екстракту з очищеними мінеральними компонентами дає на виході спагірічну материнську настоянку.

5.Подальше виробництво препарата по гомеопатичній технології. Гомеопатичне потенціювання.